บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

KPAC INTERTRADE CO.,LTD.

กลุ่มกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ SCG
อีกทั้งยังจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ

บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

KPAC
INTERTRADE CO.,LTD.

กลุ่มกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ SCG
อีกทั้งยังจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สำเร็จรูปอื่นๆ

ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
CPAC , QMIX และ สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ในเครือของ SCG

ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC , QMIX และ สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ในเครือของ SCG

KPAC พร้อมให้บริการ

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

KPAC
พร้อมให้บริการ

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

แอดไลน์เพื่อสอบถามราคา
คลิกเลย @KPACGROUP

แอดไลน์เพื่อสอบถามราคา
คลิกเลย @KPACGROUP

จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆ

แบรนด์สินค้า SCG ที่เราจำหน่าย