HOW TO BUY

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

HOW TO BUY

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

3

ขั้นตอน การสั่งซื้อ
คอนกรีตออนไลน์

เลือกประเภท
คอนกรีตที่ต้องการ

1

สอบถามคิว วัน-เวลาจัดส่ง
ผ่านช่องทางแชทหรือโทร

2

คอนเฟิร์มสั่งซื้อและชำระเงิน
รอการจัดส่ง

3

สั่งคอนกรีตง่ายๆผ่านช่องทางไลน์
ได้ที่ @KPACGROUP

สั่งคอนกรีตง่ายๆ
ผ่านช่องทางไลน์ ได้ที่ @KPACGROUP

ใช้จำนวนกี่คิว?

วิธีคำนวณคอนกรีตสำหรับ "เทพื้น"

ในการคำนวณปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทพื้นนั้นมีสูตรคำนวณง่ายๆดังนี้

ปริมาณที่ต้องใช้(คิว) = พื้นที่(ตารางเมตร) x ความหนา(เซนติเมตร) x 0.01

กรณีตัวอย่างในรูป

ปริมาณที่ต้องใช้(คิว) = 36 ตารางเมตร x 15 เซนติเมตร x 0.01
ปริมาณที่ต้องใช้(คิว) = 5.4 คิว

* หมายเหตุกรณีสั่งให้เผื่อประมาณ 5-10% ในกรณีตัวอย่างควรสั่ง 6 คิว

* หมายเหตุกรณีสั่งให้เผื่อประมาณ 5-10%
ในกรณีตัวอย่างควรสั่ง 6 คิว

ปูน 1 คิว เทได้กี่ตารางเมตร?

ปูน 1 คิว
เทได้กี่ตารางเมตร?

คอนกรีตปริมาณ 1 คิว สามารถเทได้กี่ตารางเมตร

คอนกรีตปริมาณ 1 คิว
สามารถเทได้กี่ตารางเมตร

เทด้วยความหนา 5 เซนติเมตร

สามารถเทได้ 20 ตารางเมตร ต่อปูน 1 คิว

เทด้วยความหนา 10 เซนติเมตร

จะสามารถเทได้ 10 ตารางเมตร ต่อปูน 1 คิว

เทด้วยความหนา 15 เซนติเมตร

จะสามารถเทได้ 6.6 ตารางเมตร ต่อปูน 1 คิว

เทด้วยความหนา 20 เซนติเมตร

สามารถเทได้ 5 ตารางเมตร ต่อปูน 1 คิว

รถโม่ปูนเล็กหรือรถโม่ปูนใหญ่?

รถโม่ปูนเล็ก
หรือรถโม่ปูนใหญ่?

เลือกประเภทขนาดรถปูนจัดส่งให้เหมาะสมกับหน้างานของคุณ

รถปูนใหญ่ 10 ล้อ

ข้อดี : รถโม่ใหญ่สามารถจัดส่งได้ทีละปริมาณมาก ทำให้งานเสร็จเร็ว,
คอนกรีตรถโม่ใหญ่ราคาถูกกว่ารถโม่เล็กพอสมควรทำให้ลูกค้าประหยัดได้
 

รถปูนใหญ่ 6 ล้อ

ข้อดี : สามารถเข้าเทในโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ทุกโครงการ, 
สามารถเข้าเทหน้างานที่อยู่ในซอยแคบได้เนื่องจากรถโม่เล็กมีขนาดเท่ารถกระบะ

ช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีการโอน

กรณีชำระด้วยวิธีอื่น สามารถสอบถามได้ผ่านทางแชทหรือโทร

405-607119-5

ธนาคารกรุงไทย
กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

029-146006-2

ธนาคารกสิกรไทย
กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

468-065342-1

ธนาคารไทยพาณิชย์
กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

546-350109-7

ธนาคารกรุงเทพ
กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

สำหรับโครงการ/ตัวแทนจำหน่าย

ขอราคาส่วนลดโครงการ/ตัวแทนจำหน่าย

เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยครบถ้วน ทางเราจะรีบดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับทางอีเมลโดยเร็วที่สุด