กลุ่มกิจการเหมืองแร่ และวัตถุดิบในการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เลย)

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่ บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน
งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหินและเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่ บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน
งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

กลุ่มกิจการเหมืองแร่ และวัตถุดิบในการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เลย)

ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจเหมืองหิน
และเหมืองแร่ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหินและแร่
บริการเจาะระเบิดในงานเหมืองหิน
งานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัทมีจุดมุ่งหมาย ในการก้าวไปสู่งานให้บริการในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
และเหมืองหินแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญ
(Safety and SmartWork)

บริษัทมีจุดมุ่งหมาย ในการก้าวไปสู่งานให้บริการในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่ และเหมืองหินแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเป็นสำคัญ (Safety and SmartWork)

Our Services

งานบริการ

บริการในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
และเหมืองหินแบบครบวงจร

One Stop Service

สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์
คลิกเลย @KPACGROUP

โทรหาเรา

สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์
คลิกเลย @KPACGROUP