CPAC SMART DEALER AWARDS 2022

CPAC SMART DEALER AWARDS 2022

บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

รางวัลอันดับ 1 TOP SALES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022 และ
รางวัลอันดับ 1 TOP HVA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022

🙏🏻 บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโดยพวกเราด้วยดีเสมอมา
🏆 ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย รางวัลนี้ขอมอบให้กับทีมงานทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์ยอดขาย ส่งมอบการบริการ และสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้าของ บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด ด้วยดีเสมอมา 🤝

ข่าวอื่นๆที่คุณอาจสนใจ